Posiadamy doświadczenie w obsłudze złożonych projektów IT, po stronie zamawiających jak również po stronie wykonawców. Współpracujemy z szeregiem przedsiębiorców realizujących pionierskie przedsięwzięcia w branży E-Commerce.

Zapewniamy między innymi:

  • wsparcie w zakresie przygotowywania oraz realizacji projektów z branży IT, w szczególności przygotowywanie oraz udział w negocjowaniu dowolnego rodzaju umów z branży IT
  • doradztwo na etapie tworzenia, wdrażania oraz stosowania strategii i modelu działalności w Internecie
  • konsultacje prawne oraz zastępstwo w sporach związanych z projektami IT oraz aktywnością biznesową w Internecie
  • doradztwo w zakresie wszelkich aspektów prawnych pojawiających się w bieżącej działalności podmiotów z branży IT & E-Commerce (np. przygotowywanie oraz opiniowanie dokumentów takich jak regulaminy serwisów internetowych, disclaimery, klauzule zgody, doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochrony danych osobowych i prywatności).