Współpracujemy z podmiotami z branży online & mobile marketing. Wspieramy przedsiębiorców w ich działaniach marketingowych. Posiadamy doświadczenie w kompleksowym doradztwie prawnym dotyczącym szeroko pojętej działalności marketingowej, to jest w obszarze reklamy, jak również w zakresie innych działań promujących produkty lub budujących wizerunek marki.

Zapewniamy między innymi:

  • konsultacje dotyczące prawnych aspektów wszelkich form komunikacji marketingowej, w szczególności wsparcie przy przygotowywaniu planów marketingowych oraz ocenę działań reklamowych w świetle regulacji branżowych
  • doradztwo prawne dotyczące kwestii prywatności i ochrony danych osobowych na etapie tworzenia oraz wdrażania działań marketingowych wykorzystujących dane osobowe
  • wsparcie w zakresie przygotowywania, opiniowania oraz negocjowania umów dotyczących własności intelektualnej w działaniach marketingowych
  • konsultacje prawne w celu minimalizacji ryzyka naruszenia praw własności intelektualnej oraz czynów nieuczciwej konkurencji
  • zastępstwo prawne w sporach dotyczących działań marketingowych przed sądami powszechnymi oraz instytucjami branżowymi.