Współpraca z firmami z branży mediów jest jednym z filarów naszej działalności. Reprezentację swoich interesów w Polsce powierzyły nam między innymi czołowe europejskie koncerny medialne. Posiadamy także doświadczenie w bieżącej, codziennej obsłudze prawnej podmiotów z branży mediów.

Zapewniamy między innymi:

  • wsparcie w zakresie identyfikacji, oceny oraz określenia sposobów minimalizacji ryzyk prawnych planowanych materiałów prasowych lub wszelkich innego rodzaju treści
  • reprezentację podmiotów z branży mediów w sporach związanych z materiałami rozpowszechnionymi w mediach, na etapie przedsądowym oraz sądowym
  • doradztwo w zakresie wszelkich aspektów prawnych pojawiających się w bieżącej działalności podmiotów z branży mediów, przykładowo w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochrony danych osobowych i prywatności oraz w kwestiach IT & E-Commerce.