Jesteśmy ludźmi i także mamy swoje pasje. Lubimy ruch na świeżym powietrzu, podróże i aktywny wypoczynek. Gramy w tenisa, praktykujemy jogę, pływamy, jeździmy na rowerze. Czasem robimy to indywidualnie, czasem w sposób zorganizowany korzystając z pośredników, trenerów i instruktorów. Ponieważ sami korzystamy z różnych atrakcji, jakie oferuje szeroko rozumiana dziedzina rekreacji i turystyki, wiemy, czego oczekują wymagający i świadomi swoich praw klienci oraz jakie potencjalne błędy popełniają organizatorzy aktywnego wypoczynku, wiemy też, jak powinny być zorganizowane idealne wakacje – idealne z punktu widzenia klienta, bo spełnione są jego oczekiwania i idealne z punktu widzenia organizatora, bo bez reklamacji i zastrzeżeń ze strony klienta.

Opierając się na naszym doświadczeniu i pasji przygotowaliśmy produkty skierowane zarówno do konsumentów, jak i do podmiotów profesjonalnych działających w dziedzinie rekreacji i turystyki.

Zapewniamy między innymi:

  • pomoc dla firm z branży turystyki i rekreacji przy tworzeniu aktów prawnych niezbędnych przy wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, takich jak umowy o świadczenie usług turystycznych z grupami zorganizowanymi, jak i z klientami indywidualnymi, umowy na spersonalizowane usługi turystyczne, regulaminy obiektów sportowych, umowy i regulaminy korzystania z usług rekreacyjnych
  • szkolenia w zakresie praw i obowiązków, jak i podstaw prawnych obowiązujących w branży sportu i rekreacji, w tym podstaw odpowiedzialności odszkodowawczej usługodawców oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla organizatorów sportowych
  • wsparcie dla klientów indywidualnych w uzyskiwaniu odszkodowania za szeroko pojęte szkody około urlopowe, to jest zadośćuczynienia za zmarnowany urlop, za dostarczenie produktu niezgodnego z umową o świadczenie usług, za opóźnione loty, zniszczone przedmioty użytku prywatnego itp.