Współpracujemy z największymi europejskimi towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz wiodącymi zagranicznymi kasami chorych. Posiadamy unikalne w Polsce doświadczenie w prowadzeniu postępowań przeciwko zakładom ubezpieczeń z tytułu szkód i regresów ubezpieczeniowych. Jako pierwsi w Polsce przeforsowaliśmy złożone roszczenia w postępowaniu sądowym i doprowadziliśmy do ukształtowania się jednolitej linii orzeczniczej.

Zapewniamy między innymi:

  • dochodzenie regresów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz kas chorych
  • wsparcie przy ocenie i formułowaniu roszczeń przeciwko polskim zakładom ubezpieczeń z tytułu zdarzeń z elementem transgranicznym
  • zastępstwo procesowe w sporach przeciwko polskim zakładom ubezpieczeń.