Internet oraz stale rosnąca ilość danych na temat jego użytkowników stwarza nowe możliwości dla innowacyjnych modeli biznesowych. Tendencja ta może jednak stanowić poważne zagrożenie dla prywatności. Technicznie nie ma bowiem w pełni efektywnego narzędzia kontroli nad sposobem wykorzystania prywatnych danych lub informacji. Prawo ochrony prywatności i danych osobowych wyznacza zasady wykorzystywania danych osobowych, których nieznajomość prowadzić może do dotkliwych sankcji finansowych oraz strat wizerunkowych.

Posiadamy doświadczenie w opracowywaniu strategii oraz dokumentów regulujących przetwarzanie danych osobowych w projektach takich jak przykładowo programy lojalnościowe, serwisy społecznościowe oraz badania kliniczne.

W swojej działalności oferujemy między innymi:

  • doradztwo z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych na etapie tworzenia oraz wdrażania modelu działalności wykorzystującej te dane, zgodnie z wymogami privacy by design
  • wsparcie prawne przy audytach z zakresu ochrony danych osobowych, zarządzaniu zbiorami tych danych oraz przygotowywaniu dokumentacji ich przetwarzania
  • konsultacje w zakresie przygotowywania, opiniowania oraz negocjowania wszelkiego rodzaju transakcji związanych z danymi osobowymi, w szczególności  w ramach procesów wirtualizacji (cloud computing)
  • zastępstwo w postępowaniach dotyczących ochrony prywatności oraz danych osobowych, przed organami administracji państwowej oraz sądami.

 

Osoba kontaktowa: Piotr Niezgódka