Systemy informatyczne oraz oprogramowanie stanowią jeden ze strategicznych składników nowoczesnego przedsiębiorstwa, tak samo jak profesjonalnie przygotowana obecność w Internecie. W każdym z tych obszarów konieczna jest kompleksowa analiza sytuacji prawnej, czy to w zakresie opracowania niezbędnych dokumentów, czy też w związku z wymogami narzuconymi przez obowiązujące prawo.

Posiadamy doświadczenie w obsłudze złożonych projektów IT, po stronie zamawiających, jak również po stronie wykonawców. Współpracujemy z szeregiem przedsiębiorców realizujących pionierskie projekty w branży e-commerce.

Dopełnieniem naszej oferty jest "odzyskiwanie" domen internetowych. W sporach domenowych reprezentowaliśmy między innymi szczególnie zainteresowane tą tematyką podmioty z branży mediów.

W swojej działalności oferujemy między innymi:

  • wsparcie w zakresie przygotowywania oraz realizacji projektów z branży IT, w szczególności przygotowywanie oraz udział w negocjowaniu umów z branży IT
  • doradztwo na etapie tworzenia, wdrażania oraz stosowania strategii i modelu działalności w Internecie
  • wsparcie w zakresie przygotowywania oraz opiniowania wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z aktywnością biznesową w Internecie, w szczególności regulaminów serwisów internetowych, disclaimer’ów oraz klauzul zgody na określone działania wobec konsumentów
  • konsultacje prawne oraz zastępstwo w sporach związanych z aktywnością biznesową w Internecie
  • doradztwo w zakresie identyfikacji przypadków rejestracji nazw domen z naruszeniem prawa
  • reprezentację w procesach odzyskiwania nazw domen, w drodze negocjacji lub w ramach postępowania przed sądem polubownym albo powszechnym.

 

Osoba kontaktowa: Piotr Niezgódka