Odzyskiwanie kosztów leczenia wynikłych z sytuacji losowych w innym państwie jest trudne i spotyka się na obszarze Polski z praktycznymi problemami. Mimo że Unia Europejska zapewniła jednolite regulacje w tym zakresie, dochodzenie takich roszczeń stanowi w dalszym ciągu wyzwanie. Częstokroć zmierzyć trzeba się z wątpliwościami nie tylko co do zasady, ale także co do zakresu dochodzonych roszczeń. Niekiedy prawo żądania regresu jest w ogóle kwestionowane. 

Posiadamy unikalne w Polsce doświadczenie w prowadzeniu postępowań przeciwko zakładom ubezpieczeń z tytułu szkód i regresów ubezpieczeniowych. Jako pierwsi w Polsce przeforsowaliśmy złożone roszczenia w postępowaniu sądowym i doprowadziliśmy do ukształtowania się jednolitej linii orzeczniczej. Współpracujemy z największymi europejskimi towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz wiodącymi zagranicznymi kasami chorych.

W swojej działalności oferujemy między innymi:

  • dochodzenie regresów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz kas chorych
  • wsparcie przy ocenie i formułowaniu roszczeń przeciwko polskim zakładom ubezpieczeń z tytułu zdarzeń z elementem transgranicznym
  • zastępstwo procesowe w sporach przeciwko polskim zakładom ubezpieczeń.

 

Osoba kontaktowa: Konrad Rupiewicz