Twórczość intelektualna jest dla nowoczesnego biznesu jednym z kluczowych składników przedsiębiorstwa. Wyróżnienie się na rynku wymaga innowacyjności produktu, atrakcyjnego wzornictwa, pomysłowej marki oraz kreatywnego pomysłu na reklamę. W każdym z tych obszarów konieczne jest z jednej strony poszanowanie cudzych wytworów intelektu, z drugiej zaś zabezpieczenie własnej pracy przed naśladownictwem innych.

Posiadamy doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa autorskiego, między innymi dla szczególnie zainteresowanych tą tematyką podmiotów z branży mediów.

W swojej działalności oferujemy między innymi:

  • konsultacje prawne w zakresie przygotowywania strategii działalności związanej z wytwarzaniem, wykorzystywaniem lub obrotem wszelkiego rodzaju dobrami niematerialnymi, takimi jak dzieła literackie lub artystyczne, projekty architektoniczne, oprogramowanie komputerowe, utwory muzyczne, utwory filmowe, artystyczne wykonania czy też nadania programów
  • doradztwo w zakresie przygotowywania, opiniowania oraz negocjowania umów dotyczących wszelkiego rodzaju dóbr niematerialnych, w szczególności umów wydawniczych, umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz wszelkich rodzajów umów licencyjnych
  • doradztwo na etapie identyfikacji naruszeń praw autorskich
  • wsparcie prawne oraz zastępstwo w sporach związanych z dobrami niematerialnymi, również w relacjach z organizacjami zbiorowego zarządzania, na drodze polubownej oraz sądowej.

 

Osoba kontaktowa: Piotr Niezgódka