Działalność medialna, czy to wykonywana w sposób tradycyjny, czy też w środowisku elektronicznym, wymaga szczególnej uwagi w sferze prawnej. Szybkość pracy współczesnych mediów, różnorodność treści oraz powszechny dostęp do informacji to tylko przykładowe czynniki mogące generować ryzyka prawne. Ich stopień oraz doniosłość skutków działań podejmowanych na łamach mediów nie zawsze są zauważalne na pierwszy rzut oka. Z zagadnieniem tym zmierzyć muszą się zwłaszcza podmioty z branży mediów funkcjonujące w skali międzynarodowej.

Posiadamy unikalne w Polsce doświadczenie w transgranicznym doradztwie z obszaru prawa mediów, w tym w zakresie sporów sądowych o ochronę dóbr osobistych z elementem międzynarodowym.

Zapewniamy między innymi:

  • reprezentację podmiotów z branży mediów w sporach związanych z materiałami rozpowszechnionymi w mediach, na etapie przedsądowym oraz sądowym
  • wsparcie w zakresie identyfikacji, oceny oraz określenia sposobów minimalizacji ryzyk prawnych planowanych materiałów prasowych lub wszelkich innego rodzaju treści
  • doradztwo w zakresie wszelkich aspektów prawnych pojawiających się w bieżącej działalności podmiotów z branży mediów, przykładowo w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochrony danych osobowych i prywatności oraz w kwestiach IT & E-Commerce.

 

Osoba kontaktowa: Piotr Niezgódka