Współpraca z kontrahentami z innych państw, podróże międzynarodowe, podjęcie działalności gospodarczej lub zawodowej w innym państwie czy też wypadki losowe to sytuacje wymagające znajomości przepisów krajowych, a także w równym stopniu właściwych regulacji europejskich i międzynarodowych. Ułatwiły one pokonywanie granic państwowych. Stworzyły jednak obszerny katalog złożonych norm prawnych dotyczących zdarzeń wykraczających poza granice jednego tylko państwa. Znajomość tych norm oraz ich prawidłowe zastosowanie zaliczają się do najbardziej złożonych obszarów prawnych, wymagających szczególnie wnikliwej analizy prawnej.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych sporów sądowych między podmiotami z różnych państw. Precedensowy charakter wielu z nich i przedstawiana przez nas argumentacja wpływają na orzecznictwo sądowe, jak również doprowadziły do istotnych zmian w przepisach międzynarodowego postępowania cywilnego.

W swojej działalności oferujemy między innymi:

  • wsparcie prawne przy określeniu sądu oraz systemu prawnego właściwego do rozpoznania danej sprawy
  • reprezentację procesową we wszelkich sporach sądowych z elementem międzynarodowym
  • konsultacje dotyczące zasad prowadzenia sporów sądowych w innych państwach, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru niemieckojęzycznego.

 

Osoba kontaktowa: Karolina Góralska